1. pl

Regulamin 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Bałtyk–Bieszczady Gravel Tour.

 2. Wyścig organizowany jest formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop.

 3. Trasa ultramaratonu liczy 1200 km i poprowadzona jest po drogach asfaltowych, szutrowych, polnych oraz leśnych. 

 4. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

 5. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

 6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.

 7. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem ultramaratonu jest Ultracycling Sp.z o.o. z siedzibą w Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000847043, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7432040292, REGON: 386349574

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. II edycja ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour zostanie rozegrana w dniach 3-10.08.2023.

 2. Lokalizacja oraz godziny otwarcia Biura Wyścigu podana zostanie w późniejszym terminie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 3. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe według wybranego limitu czasowego, o którym mowa w punkcie X niniejszego regulaminu, począwszy od godziny 8:00 w dniu 3.08.2023 z Fortu Gerharda przy ulicy Ku Morzu 5 w Świnoujściu.

 4. Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej.  Szczegółowy przebieg trasy I edycji ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour został udostępniony na stronie www.bbgt.1008.pl.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.

 6. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 27.07.2023.

 7. Meta wyścigu zlokalizowana jest w Zajeździe Caryńska w Ustrzykach Górnych.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton kolarski Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat.

 3. Start w ultramaratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.

 5. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.

 6. Warunkiem udziału w ultramaratonie kolarskim Bałtyk -Bieszczady Gravel Tour jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia OC, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych.

 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

 

 1. ZASADY ZAPISÓW

 1. Zapisy rozpoczną się 08.10.2022, o godzinie 10:00.

 2. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.ultracycling.pl.

 3. O udziale w wyścigu decyduje kolejność wpłat. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.

 

 1. OPŁATA REJESTRACYJNA

 1. W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 150 PLN.

 2. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać poprzez płatność online przy dokonywaniu rejestracji lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) w tytule podając swoje imię i nazwisko wraz z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour – opłata rejestracyjna.

 3. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane.

 4. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji po 1.12.

 

 1. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu:

 • płatność do 31.05.2023 – 400 PLN

 • płatność do 15.06.2023 – 450 PLN

 • płatność do 15.07.2023 – 500 PLN

 1. Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) w tytule podając swoje imię i nazwisko wraz z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour – opłata startowa.

 2. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VIII.

 

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.

 2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres info@bbgt.pl

 3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po 1.12.

 4. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • rezygnacja do dnia 15.05.2023 - zwrot 100% opłaty startowej

 • rezygnacja do dnia 30.06.2023 – zwrot 50% opłaty startowej

 • rezygnacja po 30.06.2023 – opłata startowa nie jest zwracana

 1. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.

 2. Zwroty nastąpią w terminie do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

 

 1. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA

 1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę do 15.07.

 2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres info@bbgt.pl.

 3. Przeniesieniu podlega tylko opłata startowa. Opłata rejestracyjna nie jest przenoszona i nie podlega zwrotom.

 4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.

 5. Osoba na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty rejestracyjnej poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Gravel – opłata rejestracyjna.

 6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 15.07.2023. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe, a poniesiona opłata rejestracyjna i  startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. LIMITY CZASOWE

 1. Uczestników ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour obowiązuje limit czasu przejazdu 168h.

 2. Zawodnik zobowiązany jest do wyboru jednego z trzech limitów czasu przejazdu w momencie dokonywania rejestracji.

 3. Limity do wyboru przez zawodnika to:

 • 168 godzin

 • 144 godziny

 • 120 godzin

 1. Wybór limitu czasu wpłynie na przydział do grupy startowej.

 2. Wybór limitu czasu wpłynie na datę startu.

 3. Start dla zawodników zapisanych do grupy z limitem czasu 168 godzin odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe począwszy od godziny 8:00 w dniu 03.08.2023.

 4. Start dla zawodników zapisanych do grupy z limitem czasu 144 godzin odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe począwszy od godziny 6:00 w dniu 04.08.2023.

 5. Start dla zawodników zapisanych do grupy z limitem czasu 120 godzin odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe począwszy od godziny 6:00 w dniu 05.08.2023.

 6. Zawodnik dokonując wyboru limitu powinien samodzielnie oszacować czas przejazdu trasy według własnych możliwości. W przypadku błędnego oszacowania istnieje ryzyko braku możliwości skorzystania ze świadczeń na punktach kontrolnych oraz na mecie, które otwarte są zgodnie z harmonogramem. Godziny otwarcia punktów kontrolnych oraz mety zostaną podane jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 7. Zawodnik, należący do klubu 1008 (tj. taki który ukończył przynajmniej jedną edycję ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 1008 km non-stop w historii), który dojedzie do 1008 km trasy w czasie poniżej 70 godzin automatycznie uzyskuje certyfikat ukończenia ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour 1008 km non-stop, a jego czas uwzględniany jest w statystykach i rekordach własnych.

 8. Ukończenie Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour stanowi kwalifikacje do startu w ultramaratonie kolarskim Bałtyk-Bieszczady Tour 1008 km non-stop 2024. Limit stanowiący o uzyskaniu klasyfikacji podany zostanie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 

 1. PRZEBIEG

 1. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe według wybranego limitu czasowego, o którym mowa w punkcie X niniejszego regulaminu, począwszy od godziny 8:00 w dniu 03.08.2023 z Fortu Gerharda przy ulicy Ku Morzu 5 w Świnoujściu.

 2. Start odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.

 3. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 31.07.2023.

 4. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.

 5. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu  20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia.

 6. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 7. Czas całkowity pokonania dystansu  liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 8. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na indywidualnym koncie zawodnika w systemie BBTracker oraz rozesłana zostanie e-mailowo do uczestników około 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.

 10. W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez organizatora. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną trasą.

 11. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.

 12. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS tzw. Tracker dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

 13. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany zostanie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 14. Na punktach kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku (zalecamy zabranie własnej karimaty/śpiwora w przepaku). Dodatkowo na punktach kontrolnych zawodnicy mają prawa do skorzystania z przygotowanego wcześniej i nadanego na starcie przepaku.

 15. Przepak będzie dostępny tylko na punktach kontrolnych w godzinach działania punktu.

 16. Przepaki będzie można odbierać na terenie mety wyścigu. W przypadku braku odbioru przepaku uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty za ewentualną wysyłkę na wskazany adres. W przeciwnym wypadku przepak zostanie zniszczony.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

 2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

 3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Bałtyk -Bieszczady Gravel Tour samodzielnie.

 4. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.

 6. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną lub sms-ową.

 7. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.

 8. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

 

 1. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej

 • obsługę administracyjną wraz z dostępem do panelu zawodnika w systemie BBTracker

 • pakiet gadżetów od organizatora

 

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • pakiet startowy w skład, którego wchodzą: worki na przepaki, zestaw nalepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę/kurtkę, materiały reklamowe

 • opcjonalna wysyłka pakietu startowego pod wskazany adres paczkomatem lub kurierem inPost (wysyłka nie wcześniej niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia)

 • wypożyczenie urządzenia GPS

 • transmisję online

 • udostępnienie trasy w formie pliku .gpx

 • wsparcie żywnościowe na trzech Punktach Kontrolnych oraz ciepły posiłek na mecie wyścigu

 • transport bagaży (torba/walizka/plecak do 10kg) ze startu na metę

 • transport przepaków  na Punkty Kontrolne

 • ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

 • pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu

 • pamiątkową koszulkę sportową z unikatowym wzorem Bałtyk-Bieszczady Gravel Tour

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.

 2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu kolarskiego Bałtyk -Bieszczady Gravel Tour oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.

 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania wyścigu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego.

 8. Organizator zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia widocznej niezdolności do kontynuacji wysiłku.

 

 1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika zgodnie z podziałem na grupy startowe do momentu zwrotu urządzenia GPS na mecie wyścigu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ultramaraton Bałtyk -Bieszczady Gravel Tour odbędzie się bez względu na pogodę.

 2. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.

 3. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

 5. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 801 791 lub adresem e-mailowy: info@bbgt.pl

Kontakt

FAQ

Live

Puchar Polski

Dla Zawodnika

Regulamin 500 km

Najważniejsze informacje

Aktualności

© 2022 baltykbieszczadygraveltour.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

Zapisy